Publications

Document Type Language Order ascending Year

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Lisa Christensen, Bent Ole Gram Mortensen

Presentation at 4DH WP3 seminar on “State, local authority and utility company – business and administration” on April 12, 2016.

Presentations da 2016

Fjernvarmens rolle i fremtidens 100% VE energisamfund

Henrik Lund

Annual meeting of the Danish District Heating Industry, Silkeborg, Denmark 11 September 2013.

Presentations da 2013

Hearing on Future District Heating in the Danish Parliament's commitee on Climate, Energy and Buildings

Henrik Lund

Christiansborg 23 April 2014. Link to video (In Danish).

Presentations da 2014

Er den eksisterende bygningsmasse klar til at modtage lavtemperaturfjernvarme?

Dorte Skaarup Larsen and Svend Svendsen

Præsentation ved temadag om lavtemperaturfjernvarme, 12 November 2015.

Presentations da 2015

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Bent Ole Gram Mortensen

Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012

Presentations da 2012

Præsentation af PhD projektet: Decentrale kraftvarmeværker optimeret på tværs af flere elmarkeder

Peter Sorknæs

Presentations da 2012

Teknisk systemanalyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem, v. Regnerier i energi- og varmesektoren, Grøn Energi (Dansk Fjernvarme)

Rasmus Lund

Presentations da 2014

Konkrete anvendelser på varmepumper i Danmark

Bjarne Paaske

Grøn Energi, Kolding 12 September 2013

Presentations da 2013

Store varmepumper i fjernvarmen

Morten Hofmeister

Grøn Energi, Kolding 12 September 2013

Presentations da 2013

Kortlægningsværktøj m.m.

Peter Brøndum

Grøn Energi, Kolding 12 September 2013

Presentations da 2013

Funded by

Innovationsfonden Logo ENG Teal RGB 1