Presentations

Document Type Language Order descending Year

Hearing on Future District Heating in the Danish Parliament's commitee on Climate, Energy and Buildings

Henrik Lund

Christiansborg 23 April 2014. Link to video (In Danish).

Presentations da 2014

Er den eksisterende bygningsmasse klar til at modtage lavtemperaturfjernvarme?

Dorte Skaarup Larsen and Svend Svendsen

Præsentation ved temadag om lavtemperaturfjernvarme, 12 November 2015.

Presentations da 2015

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Bent Ole Gram Mortensen

Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012

Presentations da 2012

Præsentation af PhD projektet: Decentrale kraftvarmeværker optimeret på tværs af flere elmarkeder

Peter Sorknæs

Presentations da 2012

Teknisk systemanalyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem, v. Regnerier i energi- og varmesektoren, Grøn Energi (Dansk Fjernvarme)

Rasmus Lund

Presentations da 2014

Konkrete anvendelser på varmepumper i Danmark

Bjarne Paaske

Grøn Energi, Kolding 12 September 2013

Presentations da 2013

Store varmepumper i fjernvarmen

Morten Hofmeister

Grøn Energi, Kolding 12 September 2013

Presentations da 2013

Kortlægningsværktøj m.m.

Peter Brøndum

Grøn Energi, Kolding 12 September 2013

Presentations da 2013

Det Energiteknologiske Udviklingsprogram

Mette Cramer Buch

Energiforskning, udvikling og EUDP-sekretariat , Kolding 12 September 2013

Presentations da 2013

Business case for varmepumper i centralt forsynet kraftvarmeområde

Grete Hjortbak og Peter Gedbjerg

AffaldVarme Aarhus

Presentations da 2013

Funded by

Innovationsfonden Logo ENG Teal RGB 1