Presentations

Document Type Language Order descending Year

Aktualni trendovi u planiranju centraliziranih toplinskih sustava s visokoučinkovitom kogeneracijom na drvnu biomasu (Trends in the planning of district heating systems with highly efficient biomass cogeneration)

Antun Pfiefer, Domink Franjo Dominković, Boris Ćosić, Tomislav Novosel, Tomislav Pukšec, Goran Krajačić, Neven Duić

6th international conference on biomass and renewable energy sources; 02.12.2015. Zagreb

Presentations * 2015

Projekt BEAST – usporedba srednje velike kogeneracije na biomasu u Latviji i Hrvatskoj (Project BEAST – comparison of mid-sized biomass cogeneration plant in Latvia and Croatia)

Nikola Matak

6th international conference on biomass and renewable energy sources; 02.12.2015. Zagreb.

Presentations * 2015

Small CHP plants and heat pumps

Niels From

Second annual conference on 4th Generation District Heating, Aalborg University Copenhagen 2013

Presentations * 2013

4. generations fjernvarme og lavtemperatur-opvarmning

Dorte Skaarup Østergaard

Ved varmens dag, Viborg, 5. februar 2017.

Presentations da 2017

Samspillet mellem prisen på vindkraft, afgiftsændringer på vindkraft til varme, udvikling i PSO-niveau og lovgivning

Frede Hvelplund

Presentation at 4DH WP3 seminar on “State, local authority and utility company – business and administration” on April 12, 2016.

Presentations da 2016

De samfundsøkonomiske konsekvenser af en bedre integration af el og varme

Søren Djørup

Presentation at 4DH WP3 seminar on “State, local authority and utility company – business and administration” on April 12, 2016.

Presentations da 2016

Udvikling i kraftvarmekapacitet efter bortfald af grundbeløbet

Nina Detlefsen

Presentation at 4DH WP3 seminar on “State, local authority and utility company – business and administration” on April 12, 2016.

Presentations da 2016

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv

Anders Nørgaard Jensen

Presentation at 4DH WP3 seminar on “State, local authority and utility company – business and administration” on April 12, 2016.

Presentations da 2016

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Lisa Christensen, Bent Ole Gram Mortensen

Presentation at 4DH WP3 seminar on “State, local authority and utility company – business and administration” on April 12, 2016.

Presentations da 2016

Fjernvarmens rolle i fremtidens 100% VE energisamfund

Henrik Lund

Annual meeting of the Danish District Heating Industry, Silkeborg, Denmark 11 September 2013.

Presentations da 2013

Funded by

Innovationsfonden Logo ENG Teal RGB 1