Publications

Document Type Language Order descending Year

Fjernvarme i forandring: Omstillingen til vedvarende energi i økonomisk perspektiv

Søren Djørup

PhD Thesis, November 2016

Publications da 2016

Køleplan Danmark 2016

Ramboll, Aalborg University

Report about District Cooling in Denmark partially based on 4DH research results.

Publications da 2016

Forsyningspligt og aftagepligt – Et offentligretligt studie

Bent Ole Gram Mortensen

i Trine Baumbach, Peter Blume & Michael Gøtze (red.): Ret på flere felter. Festskrift til Carsten Henrichsen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 323-341.

Publications da 2015

Ønsker om marked og støtte

K.N. Olesen and Bent Ole Gram Mortensen

Juristen 2014, page 164-175, ISSN 0107-699x.

Publications da 2014

Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark

Bent Ole Gram Mortensen

Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT) 1/2015, ISSN 0029-1285, p. 5-23. Available here.

Publications da 2015

Lokalitetsprincippet og kommunal forsyningsvirksomhed

Bent Ole Gram Mortensen

i Hans Viggo Godsk Pedersen (red.): Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013 (artikel i antologi), Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013, s. 309-325, ISBN 978-87-574-3102-5.

Publications da 2013

Konkurrenceudsættelse og firmatisering

Bent Ole Gram Mortensen og Helene Jensen

Jurist- og Økonom¬forbundets Forlag, 2013, bog, 230 sider, ISBN 978-87-574-1835-4.

Publications da 2013

Status quo vedrørende forblivelsespligt

Bent Ole Gram Mortensen

Article in: Tidsskrift for Miljø, Magnus Informatik, 4/2012, p. 102-105 (TfM 2012, 45)
ISSN 1603-8398.

Publications da 2012

Forbrugerindflydelse i fjernvarmesektoren - en barriere for forsyning ud over kommunegrænsen?

Professor Ole Gram Mortensen

Article in: Festskrift til Nis Jul Clausen, s. 295-306, Nina Dietz Legind, Bent Ole Gram Mortensen, Hans Viggo Godsk Pedersen & Karsten Engsig Sørensen (red.)
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013, ISBN 978-87-574-2883-4.

Publications da 2013

Fjernvarme – En monopolsektor i konkurrence

Bent Ole Gram Mortensen

Article in: Festskrift til Jens Fejø, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2012, s. 299-310,
ISBN 978-87-574-2573-4.

Publications da 2013

Funded by

Innovationsfonden Logo ENG Teal RGB 1