16 Feb 2016

Dansk forskning har ændret EU’s strategi på varmeområdet

EU har foretaget en kovending i synet på fjernvarme. Forskning på Aalborg Universitet har været med til at forvandle fjernvarme fra fy-ord til erklæret målsætning, viser ny EU-strategi, som netop er fremlagt i dag. Forskerne mener, at fjernvarme kan gøres 4 gange mere udbredt i Europa og bane vej for 100 procent vedvarende energiforsyning.

For fem år siden havde EU fokus på at mindske varmeforbruget og elektrificere varmeforsyningen, mens fjernvarme lå i periferien af EU’s energipolitik. I en officiel udmelding mente EU-Kommissionen endda, at fjernvarme ville blive mindre brugt i fremtiden (Energy Roadmap 2050. Europa-Kommissionen 2011).

Siden da har Kommissionen fået væsentligt varmere følelser for fjernvarme. I den nye EU-strategi for varme og køling, der netop er offentliggjort i dag, bliver fjernvarme nævnt allerede på første side og er en vigtig del af strategiens vision for fremtiden. Projektet Heat Roadmap Europe, der bliver ledet af Forskningsgruppen for Energiplanlægning ved Aalborg Universitet, har spillet en vigtig rolle i dette holdningsskifte – blandt andet bliver gruppens forskning nævnt over 10 gange i baggrundspapirerne for strategien.

”Hele opfattelsen af vores varmeforsyning har ændret sig meget i EU-Kommissionen i de seneste år, og vi er meget tilfredse med at se vores forskning være med til at ændre reel politik, siger David Connolly, lektor på Aalborg Universitet og koordinator af Heat Roadmap Europe, der er en del af forskningscentret 4DH og inkluderer partnere fra universiteter i Halmstad, Flensborg og Zagreb samt virksomhederne PlanEnergi og Ecofys.

I Heat Roadmap Europe kombineres ambitiøse varmebesparelser og omkostningseffektive varmeforsyninger. Resultaterne viser, hvor varmebehovene er store nok til at gøre fjernvarme rentabelt.
”Vores forskning viser, at fjernvarme kunne være fire gange så udbredt i Europa, som det er i dag. Potentialet er op mod 50 % mod de nuværende 13%, så fjernvarme kan være en del af løsningen på vej mod 100 % vedvarende energi.”

Forskerne har forbundet det potentielle fjernvarmenet med mulige varmekilder som kraftværker, store industriområder, affaldsforbrænding, varmepumper, solvarme og geotermi.

”Vi var overraskede over at opdage så mange kilder til fjernvarme i Europa. Kraftværkerne alene har nok overskudsvarme til at forsyne alle disse nye fjernvarmenet, så vi kan bruge overskudsvarme til at erstatte naturgas i byerne.”

Ved at kigge på varme som en integreret del af energisystemet kan vi både spare penge, spare energi og inkludere flere vedvarende energikilder, viser Heat Roadmap Europe.
”Mange mennesker tror, at det er dyrt at omstille til vedvarende energi, men på grund af al den energi, vi sparer ved en højere energieffektivitet, sparer vi faktisk flere penge end der er brug for at investere,” siger David Connolly.

Den nye EU-strategi vil påvirke tre kommende EU-direktiver i år for vedvarende energi, energieffektivitet og bygningers energiydeevne, som alle bliver til konkret lovgivning i EU-landene.
Det fjerde Heat Roadmap Europe-projekt har netop modtaget støtte fra EU’s forskningsprogram Horizon 2020 og vil kortlægge 90 % af EU’s varmebehov i de 14 største EU-lande mere detaljeret.

David Connolly, koordinator af Heat Roadmap Europe-projektet.

Yderligere oplysninger:
• Koordinator, David Connolly, +45 9940 2483, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Twitter @davconnolly
• Professor, Brian Vad Mathiesen, +45 9940 7218, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Twitter @BrianVad
• Professor, Henrik Lund, +45 9940 8309, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.henriklund.eu
• Kommunikationsmedarbejder, Nina Ferdinand, +45 2119 4775, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Yderligere information om projektet og dets indflydelse på www.heatroadmap.eu
Twitter @HeatRoadmapEU @4DHresearch @STRATEGOproject

Hovedkonklusioner i Heat Roadmap Europe

Varmebesparelser: Varmebesparelser er en vigtig del af overgangen til 100 % vedvarende energi i EU. Varmeforbruget i EU bør reduceres med mellem 30-50 %. Derefter vil det være billigere at bruge vedvarende energikilder til opvarmning end at spare på varmen.

Fjernvarme: Der går mere varme til spilde i Europa, end der skal bruges til at opvarme alle bygninger. Fjernvarme kan bruge denne spildvarme til at opvarme bygningerne. Fjernvarme kan dække op mod 50 % af varmeforbruget mod de nuværende 13 % i EU-landene, og bør specielt indføres i byerne. De nye fjernvarmenet kan bruge varme fra kraftværker, industri, affaldsforbrænding, solvarme, varmepumper og geotermi.

Individuelle varmepumper: I landområder bør varmepumper tage over for de nuværende oliefyr, som bruges mange steder i EU. Varmepumper konverterer billig vedvarende el fx fra vind- og solenergi til effektiv varmeproduktion. Disse varmepumper kan suppleres med solvarme og biomassefyr.

Energisystemet: Varmebesparelser, fjernvarme og individuelle varmepumper er de vigtigste dele af varmesektoren i fremtidens vedvarende europæiske energisystem (www.smartenergysystems.eu).

Læs mere på www.heatroadmap.eu og www.stratego-project.euFunded by

Innovationsfonden Logo ENG Teal RGB 1